Concerten 2024

Passieconcert  

17 maart 2024, 16.00 uur, Lutherse kerk Woerden
 
In de vastentijd brengt het Woerdens Kamerkoor een Passieprogramma waarin het lijden van Christus centraal staat. Het is een periode van inkeer en bezinning, waarin we stil staan bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.  
De wereld is meer dan ooit in beroering. Op diverse plekken in de wereld worden conflicten uitgevochten die hun oorsprong hebben in machtsdenken en onverdraagzaamheid. Vele onschuldige burgers worden daarvan het slachtoffer. Daarnaast wordt het voortbestaan van de aarde bedreigd door hebzucht en onverschilligheid. De grond raakt uitgeput en de lucht wordt vervuild door overmatige consumptie.
Het koor zingt onder andere het wonderschone Stabat Mater van Josef Rheinberger, het achtstemmige Denn er hat seinen Engeln befohlen (Psalm 91, 11-12) van Felix Mendelssohn en het bemoedigende motet God shall wipe away all tears van Karl Jenkins. De gedichten die tussen de liederen door worden voorgedragen geven hoop op een betere toekomst, maar houden ons ook een spiegel voor. Verdraagzaamheid en verantwoorde omgang met de aarde beginnen bij onszelf.  
Medewerking aan het concert wordt verleend door de organist van de Lutherse kerk Jeroen de Haan  
Wij nodigen u van harte uit bij dit tot nadenken stemmende concert.  
 
Toegangsprijs: € 12,50 aan de kerk, € 10 in de voorverkoop (voorverkoop via leden en website),
studenten en jongeren t/m 18 jaar € 6,25

Sopraan en tenor gezocht

Door vertrek van enkele leden heeft het Woerdens Kamerkoor plaats voor een sopraan en een tenor. Van de nieuwe leden wordt ruime koorervaring en bovengemiddelde studievaardigheid gevraagd.

Repertoire

Het Woerdens Kamerkoor zingt geestelijke en wereldlijke werken vanaf de renaissance tot heden. Het repertoire is vaak opgebouwd rondom een thema. Concertthema's waren bijvoorbeeld ‘Primavera en Espa┼ła’ en ‘Fly me to the moon’, waarin we respectievelijk Spaanse liederen en koormuziek van Amerikaanse componisten ten gehore brachten.  

Het Woerdens Kamerkoor verzorgt minimaal twee keer per jaar in Woerden een concert met a cappella werken of werken met begeleiding door piano of klein ensemble, die indien mogelijk ook elders worden uitgevoerd.

Om het jaar wordt een groot werk gepland met medewerking van professionele solisten en orkest. Voorbeelden hiervan zijn The Messiah van G.F. Händel en het Requiem van W.A. Mozart dat vorig najaar met groot succes is uitgevoerd in de Petruskerk.

Ook werkt het Woerdens Kamerkoor graag mee aan evenementen, zoals Monumentendag, de Kerstmarkt en Nachtcultuur Woerden.

Spreekt het repertoire u aan kom dan eens luisteren en meezingen op een van onze repetities. We repeteren op maandagavond van 20.00 – 22.00 uur in de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10 te Woerden. Wilt u zich vooraf wel even aanmelden bij onze secretaris Ria van Vlaardingen (email: info@woerdenskamerkoor.nl).