Repertoire

Het repertoire van het koor bestaat uit geestelijke en wereldlijke werken en is vaak opgebouwd rondom een thema. Concertthema's waren bijvoorbeeld 'Tour de France' en Zigeunermuziek, waarin we respectievelijk Franse chansons zongen en zigeunerliederen van onder andere Schumann.

Het Woerdens Kamerkoor verzorgt minimaal twee keer per jaar in Woerden een concert met a cappella werken of werken met begeleiding door piano of klein ensemble, die indien mogelijk ook elders worden uitgevoerd.

Om het jaar wordt een groot werk gepland met medewerking van professionele solisten en orkest. Voorbeelden hiervan zijn The Messiah van G.F. Händel en de Johannes Passion van J.S.Bach.

Ook werkt het Woerdens Kamerkoor graag mee aan evenementen, zoals Monumentendag, de Kerstmarkt en Nachtcultuur Woerden.