Privacybeleid van het Woerdens Kamerkoor

1.

Het koor bewaart alleen contactgegevens, geen andere persoonsgegevens.

Alle contactgegevens worden digitaal beveiligd bewaard bij het secretariaat van het koor. Er is een beveiligde back-up.

Wij verstrekken gegevens uitsluitend aan derden als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met organisaties die gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgenvoor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.


De volgende gegevens worden bewaard:

Leden van het koor en de dirigent: van de leden en de dirigent worden naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres vermeld op de ledenlijst.
Deze staat op het alleen voor leden toegankelijke deel van de website van het koor.
Deze gegevens worden alleen gebruikt voor onderlinge kontakten en afspraken ten behoeve van het koor en de kooractiviteiten. De koorleden zijn hierover geïnformeerd en hebben getekend voor akkoord.

Vrienden van het Woerdens Kamerkoor en oud-leden: de namen, adressen en eventueel telefoonnummers en e-mailadressen worden bewaard. Deze worden gebruikt voor het versturen van informatie over het koor en voor uitnodigingen. Zij worden bewaard totdat men aangeeft daar geen prijs meer op te stellen, of tot vijf jaar nadat men de laatste vriendenbijdrage heeft betaald.

Contactpersonen van repetitie- en concertlocaties: de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de contactpersonen worden bewaard voor het maken en vastleggen van afspraken met betrekking tot kooractiviteiten.

Relaties zoals aspirant-leden, muzikanten, repetitoren, dirigenten en zangers waar we eerder mee hebben samengewerkt: de namen, telefoonnummers en e-mailadressen, en de gegevens m.b.t. eerdere samenwerking worden bewaard. Op deze manier kunnen we hen benaderen voor een volgende samenwerking. Wij bewaren deze gegevens maximaal 10 jaar.

Subsidieverstrekkers: namen en adressen worden bewaard in verband met het versturen van uitnodigingen en subsidieverzoeken.


2.

Degene van wie gegevens worden bewaard kan deze op verzoek bij de secretaris inzien en desgewenst laten wijzigen of verwijderen (wanneer gegevens doorgegeven zijn aan andere organisaties zullen die gevraagd worden deze gegevens ook te verwijderen).


3.

Eventuele datalekken worden direct doorgegeven aan de secretaris van het koor. Deze zal de datalekken documenteren en beoordelen en er zo nodig voor zorgen dat het lek binnen de daarvoor gestelde tijd (72 uur) doorgegeven wordt aan het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens.