Dirigent

Geerten van de Wetering (1985) studeerde orgel en improvisatie bij Jos van der Kooy en kerkmuziek en koordirectie bij Theo Goedhart aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Tevens studeerde hij politicologie aan de Universiteit Leiden. Na het behalen van zijn mastergraad orgel volgde hij een postgraduale aan de Universität der Musik in Wenen bij Roman Summereder (20e eeuwse muziek) en Peter Planyavsky (improvisatie). Daarnaast ontving hij lessen van Ansgar Wallenhorst (improvisatie) en Wiecher Mandemaker (koordirectie). Geerten is organist van de Kloosterkerk in Den Haag, dirigent van het Woerdens Kamerkoor, leidt met regelmaat projectkoren en is als artistiek adviseur verbonden aan Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk en Podium21.

Geerten heeft als dirigent en organist een breed repertoire, dat reikt van oude muziek tot premières van nieuwe werken (van o.a. Klaas de Vries, Kate Moore en Oene van Geel). In de programma’s die hij maakt gaat hij graag samenwerkingen aan met andere kunstvormen, zoals dans, video-art, film of poëzie. Improvisatie en hedendaagse muziek vormen een belangrijk onderdeel in zijn werkzaamheden. In 2018 won hij het Internationaal Improvisatieconcours Haarlem, eerder was hij finalist bij orgelimprovisatieconcoursen in Schlägl (O) en Westfalen (D). Geerten concerteert in binnen- en buitenland en werkt geregeld mee aan radio- en CD-opnames. CD’s waarop zijn spel te horen is werden in de pers enthousiast ontvangen. Ook componeert hij, recent zijn enkele werken van hem uitgegeven. www.geertenvandewetering.nl