Concerten 2019 en 2020

An Advent Festival of Lessons and Carols
Zondag 8 december, 18.30 uur/collecte: m.m.v. Woerdens Kamerkoor& Jeroen de Haan (orgel)
Bonaventurakerk Woerden

Eric Milner-White was tijdens de Eerste Wereldoorlog aalmoezenier aan het front. Na de oorlog zocht hij naar vormen voor een toegankelijke kerkdienst met veel ruimte voor muziek. Op kerstavond 1918 werd voor het eerst het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ uitgevoerd door het Kings College in Cambridge. Inmiddels is het een niet meer weg te denken traditie. Maar niet alleen op kerstavond kan deze bijzondere liturgie gevierd worden, ook in de adventstijd. Zo gaan we het deze keer in Woerden ook doen. Het wordt dus een ‘Advent Festival of Lessons and Carols’. Naast prachtige koormuziek zullen we mooie adventsliederen zingen, om zo de verwachting levend te houden op wat komen gaat.

Leiding: Lutherse Gemeente Woerden i.s.m. de plaatselijke Raad van Kerken
Uitvoerenden: Jeroen de Haan (orgel), Woerdens Kamerkoor o.l.v. Geerten van de Wetering, ds. Maarten Diepenbroek (liturg)
Kosten: Collecte bij de uitgang voor de kerstactie van de raad van kerken en ter bestrijding van de onkosten

Voorjaarsconcert

Vrijdagavond 15 mei zingen we een voorjaarsconcert. Nadere informatie volgt. Maar reserveer de datum alvast in uw agenda!